Privacybeleid

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Labels 2 Will aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Labels 2 Will is statutair gevestigd aan de De Wiekslag 23 te Veghel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57916462. Labels 2 Will is per e-mail te bereiken via info@labels2will.nl en telefonisch via 0413-820392.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Labels 2 Will omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Labels 2 Will aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Labels 2 Will valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Labels 2 Will behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 september 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Labels 2 Will verzamelt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 24 maanden. Na deze termijn zal Labels 2 Will de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

Cookies
Labels 2 Will maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Labels 2 Will bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Dit helpt Labels 2 Will om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Labels 2 Will. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Labels 2 Will is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Labels 2 Will raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Labels 2 Will zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Labels 2 Will. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Labels 2 Will op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Labels 2 Will heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Labels 2 Will beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Labels 2 Will met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@labels2will.nl. Labels 2 Will zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@labels2will.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Labels 2 Will met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).